Verwondering en verbinding

Jacomien Boonstra en Yolanda van Dongen werken als kunstenaarscollectief en als individueel kunstenaar. Beiden zijn gefascineerd door de consumptie gedreven wereld, industrie en sociale orde en aan de andere kant natuur, landschap, bio-diversiteit. Het werk van het collectief gaat over de verbinding tussen beide. Zij verbeelden hun verwondering hierover en schuwen daarbij de extremen niet. In hun werk zijn zij op zoek naar puurheid, contrasten en nuance. Van Dongen werkt vanuit het rauwe, Boonstra start vanuit het poe╠łtische. Elk vanuit een eigen invalshoek levert dat verrassende beelden op en gaat hun werk verbinding aan.

Geplande expo: Kunst10daagse 2023/Bergen


20 t/m 29 oktober 2023. Werk van diverse kunstenaars w.o. van Boonstra & Van Dongen vindt u bij Bollen & Zo. Bergerweg 82, 1862 PR Bergen.Open: 11.00 > 17.00 uur. Info: dekunst10daagse.nl


Contact

Yolanda van Dongen
Nummer 2
8553 MP Indijk
06 - 270 710 53
yoyo.van.dongen@gmail.com

Contact

Made with ‌

Easy Website Builder